آزمایشگاه ژنتیک

درباره آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک گروه ژنتیک و تولید گیاهی به مساحت تقریبی30 مترمربع و دارای فضای داخلی سکوبندی شده است. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه می‌تواند عملیات مربوط به دروس ژنتیک و سیتوژنتیک گیاهی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را پوشش دهد. در این آزمایشگاه دانشجویان با نحوه کار و روش انجام آزمایشات بطور کامل آشنا می‌شوند.

 از این آزمایشگاه همچنین برای اهداف پژوهشی و انجام طرح های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری استفاده شود.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

ترازوی دیجیتال، هیتر، ترموبلاک، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتال، بینی‎کولار، انکوباتور و دستگاه فلوسایتومتری. همچنین وجود 5 لاین از مگس سرکه به منظور انجام آزمایشات ژنتیک.

آزمایش‌های قابل انجام

  • مشاهده تقسیم سلولی و مراحل مختلف تقسیم میتوز و میوز با رنگ‎آمیزی کروموزوم‎ها
  • انجام تلاقی‎های منوهیبرید و دی‏هیبرید مگس سرکه
  • استخراج DNA ژنومی از بافت گیاه
  • بررسی سطوح پلوئیدی گونه‎های گیاهی