آزمایشگاه فیزیولوژی و فناوری پس ازبرداشت

درباره آزمایشگاه فیزیولوژی و فناوری پس ازبرداشت

در فیزیولوژی پس از برداشت دو مقوله فیزیولوژی و تکنولوژی حائز اهمیت می‌باشند. علمی است کاربردی و با محصولات فسادپذیر (چون محصول هنوز زنده است) و برداشت محصول (زمان و نحوه برداشت و استانداردهای بلوغ) سرو کار دارد. در اين آزمايشگاه  واحدهاي عملي و تخصصي دروس فیزیولوژی و فناوری پس ازبرداشت (کارشناسی) و فیزیولوژی و فناوری پس ازبرداشت تکمیلی (ارشد) تدریس مي‌شود. با توجه به اینکه  این آزمایشگاه مجاور سردخانه تحقیقاتی قرار گرفته است، برای اهداف پژوهشی و انجام طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های ارشد و دکتری نیز استفاده می‌شود. این آزمایشگاه با اتکاء بر دانش و تجربیات چندین ساله و همچنین تجهیزات مناسب آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی باکیفیت در زمینه آزمون‌های کنترل کیفی و کمی بر فرآورده‌هایی مانند میوه ها، سبزی­ها و گل‌های شاخه بریده  به سایر متقاضیان می‌باشد.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

سردخانه تحقیقاتی قفسه بندی شده، رنگ سنج، قند سنج، سفتی سنج، دستگاه واتر اکتیویته، دستگاه بسته بندی تحت خلاء، انکوباتور، هموژنایزر، آون، حمام آب گرم، شیکر، هیتر، اتوکلاو، EC متر، pH متر، ترازو

آزمایش‌های قابل انجام

  • اثر دماهای مختلف روی محصولات باغبانی  
  • اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی محصولات باغبانی ( قندها، نشاسته، اسیدهای آلی، ویتامین ث، کلروفیل، لیکوپن، آنتوسیانین)
  • رسانیدن مصنوعی میوه‌ها و سبزی­ها
  • شناخت بیماری‌های فیزیولوژیکی و قارچی روی میوه‌ها، سبزی­ها و گل‌ها
  • تعیین ضایعات محصولات باغی بعد از برداشت
  • تیمارهای مختلف بر روی ماندگاری میوه‌ها، سبزی­ها و گل‌ها
  • تعیین تعدادی از شاخص­های بلوغ باغبانی ( زمان برداشت) برخی محصولات با استفاده از سفتی سنجی میوه‌ها، TSS، TA، نشاسته و ...
  • اندازه‌گیری فعالیت آنتی‌اکسیدانی، مواد فنولیکی کل و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی