آزمایشگاه تکنولوژی بذر

درباره آزمایشگاه تکنولوژی بذر

آزمایشگاه تکنولوژی بذر گروه ژنتیک و تولید گیاهی به مساحت تقریبی 50 متر مربع  و دارای فضای داخلی سکوبندی شده است که در سال 1394 آغاز به کار کرد. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه می تواند عملیات مربوط به دروس کنترل و گواهی بذر، زراعت عمومی و تکنولوژی بذر را پوشش دهد.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه‌گیری سطح برگ (LAM)
 • انکوباتور
 • ژرمیناتور
 • فریزر تنش سرما و گرما
 • فریزر 80- درجه سانتی گراد
 • آون

آزمایش‌های قابل انجام

 • اندازه گیری سطح برگ سالم و آسیب دیده گیاهان
 • انجام آزمایشات جوانه زنی با شرایط استاندارد
 • انجام آزمایشات گلدانی تنش سرما و گرما
 • خشک کردن نمونه­های گیاهی
 • قرار دادن نمونه­های گیاهی در شرایط 80- درجه سانتی گراد و اندازه­گیری صفات فیزیولوژیک