آزمایشگاه پیدایش و رده‌بندی خاک

درباره آزمایشگاه پیدایش و رده بندی خاک

این آزمایشگاه با داشتن امکانات و تجهیزات مناسب قادر به انجام آزمایشات مختلف در زمینه میکرومورفولوژی خاک، در  قالب پروژه های تحقیقاتی همکاران علمی و یا پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه است. در عین حال، ارائه خدمات در دوس مختلف تخصصی از قبیل پیدایش و رده بندی خاک مقدماتی و پیشرفته، ارزیابی تناسب اراضی و تهیه نقشه خاک از دیگر برنامه های آموزشی و پژوهشی این آزمایشگاه می باشد.

لیست دستگاههای موجود در آزمایشگاه

ردیفتجهیزات
1وسایل تشریح پروفیل خاک (دفترچه ماسل، بیلچه، متر، اسید)
2استریوسکوپ (Stereoscope )
3سانتریفیوژ (Centrifuges)
4حمام آبی (water bath)