آزمایشگاه تخصصی فیزیک خاک

درباره آزمایشگاه تخصصی فیزیک خاک

در این آزمایشگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به انجام پروژه­های خود می­پردازند آزمایشاتی که در این آزمایشگاه انجام می­شوند، شامل: اندازه­ گیری منحنی مشخصه رطوبتی، اندازه­ گیری منحنی انرژی بین مکش 0-1/0 بار ، اندازه­ گیری حدود آتربرگ، اندازه­ گیری هدایت هیدرولیکی اشباع و ...

لیست دستگاههای موجود در آزمایشگاه

ردیفتجهیزات
1صفحات فشاری (pressure plate)
2سندباکس (Sandbox)
3دستگاه کاساگرانده (Casagrande Cup)
4شیکر الک (Sieve Shaker)