رشته‌ها و گرایش‌های گروه علوم و مهندسی خاک

رشته‌ها و گرایش‌های گروه علوم و مهندسی خاک

در دوره کارشناسی در تمام دانشگاه­های کشور تنها یک گرایش علوم و مهندسی خاک تدریس می شود ولی در بازنگری سرفصل دروس توسط کمیسیون برنامه ریزی آموزشی مصوب جلسه 61 مورخ9/12/1394 دانشجویان رشته علوم و مهندسی خاک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از دو رشته­ مدیریت منابع خاک و رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک ادامه تحصیل می دهند. هر یک از این دو رشته به گرایش­های زیر تقسیم می­گردد:

رشته مدیریت منابع خاک
 گرایش فیزیک و حفاظت خاک
گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی

 رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
گرایش شیمی، حاصلخیزی و تغذیعه گیاه
گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک